Мэдээлэл лавлагааны нээлттэй утас:70164401
шинэ

Мэдээ мэдээлэл

Амаржих газруудын удирдлагууд, Австрали Улсын Монахийн их сургууль Профессор Вен Мол , АШУҮИС, ЭБЭ судлалын тэнхим, Монголын Эх барих Эмэгтэйчүүд, Нярай Судлалын Холбооны тэргүүн,АУ-ны доктор Б.Жаргалсайхан нартай төслийн талаар санал бодлоо солилцлоо.

Амаржих газруудын удирдлагууд, Австрали Улсын Монахийн их сургууль Профессор Вен Мол ,   АШУҮИС, ЭБЭ судлалын тэнхим, Монголын Эх барих Эмэгтэйчүүд, Нярай Судлалын Холбооны тэргүүн,АУ-ны доктор Б.Жаргалсайхан нартай төслийн талаар санал бодлоо солилцлоо.

Австрали Улсын Монахийн их сургууль Профессор Вен Мол ,   АШУҮИС, Эх барих эмэгтэйчүүд судлалын тэнхим, Монголын Эх барих Эмэгтэйчүүд, Нярай Судлалын Холбооны тэргүүн, АУ-ны доктор Б.Жаргалсайхан  нар Монголын Эх барих Эмэгтэйчүүд, Нярай судлалын холбооноос зохион байгуулах “Төрөх замаар төрөлтийг удирдах аргыг боловсронгуй болгох нь” сэдвийн талаар Амаржих газруудын удирдлагууд нартай уулзалт хийн  төслийн талаар санал бодлоо солилцлоо.

2018-03-01

Санал, гомдол, талархал

Тусламж

Талархал