Мэдээлэл лавлагааны нээлттэй утас:70164401
шинэ

Мэдээ мэдээлэл

Сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүдийн онолын мэдлэг, гардан үйлдлийн технологийн ур чадварыг дээшлүүлж, сувилахуйн тусламжийн чанарыг сайжруулах зорилготой.

Сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүдийн онолын мэдлэг, гардан үйлдлийн технологийн ур чадварыг дээшлүүлж, сувилахуйн тусламжийн чанарыг сайжруулах зорилготой.

Зорилго: Сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүдийн онолын мэдлэг, гардан үйлдлийн технологийн ур чадварыг дээшлүүлж, сувилахуйн тусламжийн чанарыг сайжруулах зорилгоор 2018 оны 11 сарын 07-нд АШУҮИС-ийн Сувилахуйн сургуулийн Эх барихын болон суурь сувилахуйн тэнхимийн багш нартай хамтран сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүдээс онолын болон гардан үйлдлийн ур чадварын түвшин тогтоох шалгалтыг 4 өртөөгөөр явуулж эх баригч, сувилагч, лаборантууд бүрэн хамрагдлаа.

2018-11-06

Санал, гомдол, талархал

Тусламж

Талархал