Мэдээлэл лавлагааны нээлттэй утас:70164401
хууль

эрхзүй

Тогтоол, тушаалын нэрОн сарТатах
Халдварын сэргийлэлт, хяналтын багийг шинэчлэн байгуулах тухай А/04 2017-01-23
Хог хаягдалыг ангилан ялгах,цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, халдваргүйжүүлэх, устгах журам батлах тухай А/05 2017-01-23
Цэвэрлэгээ хийх заавар батлах тухай А/06 2017-01-23
Сургалт зохион байгуулах тухай А/07 2017-01-23
Сонгон шалгаруулах комисс байгуулах тухай А/08 2017-02-03
Сургалт зохион байгуулах тухай А/10 2017-02-03
Сургалт зохион байгуулах тухай А/11 2017-02-07
Эмэгтэйчүүдийн мэс заслын яаралтай тусламж үйлчилгээнд зохицуулалт хийх тухай А/13 2017-02-13
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг зохицуулах тухай А/14 2017-02-23
Бараа материал худалдан авах тухай А/20 2017-03-21
Цус сэлбэлт зохицуулах зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай А/21 2017-03-21
Олон улсын сувилагч, эх баригчдын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай А/23 2017-03-21

Санал, гомдол, талархал

Тусламж

Талархал