Мэдээлэл лавлагааны нээлттэй утас:70164401
байгууллагын

ил тод

НэрОн сарТатах
Нийслэлийн Амгалан Амаржих газрын Хүний нөөцийг 2013-2017 онд хөгжүүлэх хөтөлбөр 2017-02-02
2017 оны 1 сарын мэдээ 2017-04-18
2017 оны 2 сарын мэдээ 2017-04-20
2017 оны 3 сарын мэдээ 2017-04-23
2017 оны 4 сарын мэдээ 2017-05-09
2017 оны 1 сарын мэдээ 2017-03-02
2017 оны 2 сарын мэдээ 2017-02-02
2017 оны 3 сарын мэдээ 2017-04-03
2017 оны 4 сарын мэдээ 2017-05-01
2017 оны 5 сарын мэдээ 2017-06-05
2017 оны 5 сарын мэдээ 2017-06-06
НИЙСЛЭЛИЙН АМГАЛАН АМАРЖИХ ГАЗАР БАЙГУУЛЛАГЫН ЭМЧ ЭМНЭЛЭГИЙН АЖИЛЧДЫГ АВИЛГААС АНГИД БАЙЛГАХ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2017-06-08

Санал, гомдол, талархал

Тусламж

Талархал