Мэдээлэл лавлагааны нээлттэй утас:70164401
Үйлчлүүлэгчийн

Булан

Төлөвлөгөөт хагалгаа

Төлөвлөгөөт хагалгаанд ороход бүрдүүлэх шинжилгээ

  1. Вирусны маркер
  2. Зүрхний цахилгаан бичлэг
  3. Шээсний ерөнхий шинжилгээ
  4. Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
  5. Биохими шинжилгээ ( бөөр, элэгний үйл ажиллагаа , эрдэс болон сахар )
  6. Цусны бүлэгнэлтийн шинжилгээ
  7. Үтрээний наацын шинжилгээ
  8. Цусны бүлэг, резусфактор тодорхойлох
  9. Ургийн зүрхний бичлэг


Санал, гомдол, талархал

Тусламж

Талархал