Мэдээлэл лавлагааны нээлттэй утас:70164401
Үйлчлүүлэгчийн

Булан

Шинжилгээ өгөх

Нийслэлийн Амгалан амаржих газар нэгдсэн лабораторид хийгдэж буй шинжилгээ 

 Д/д Шинжилгээний нэр Үзүүлэлт
1 Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ 3 гистограмм 21 үзүүлэлт 3парт
2 Биохимийн шинжилгээ Элэг цөс нойр булчирхай
3 Шээсний шинжилгээ
4 Мазок  
5 Иммунологи  
6 Вирусологи  
7 Коагулограмм  
8 Цусны бүлэг, Резус фастор  
9 Цусны хувийн тохироо  
10 Тархи нугасны шингэн  
11 Серологи  


Санал, гомдол, талархал

Тусламж

Талархал